Betrokken en zorgvuldig

Urineonderzoek wordt zeer regelmatig uitgevoerd. Het bestaat uit drie onderdelen:

  • het chemisch onderzoek
  • vaststelling van de concentratie
  • microscopisch onderzoek van het bezinksel na centrifugeren (zie foto)

Als al deze drie onderdelen grondig worden uitgevoerd kan urineonderzoek zeer veel informatie opleveren. Er kunnen bijvoorbeeld aanwijzingen voor suikerziekte of nierfalen worden aangetroffen. Ook bij een blaasontsteking is het erg nuttig om de urine te bekijken. Zo kan vaak de oorzaak worden vastgesteld en daarmee een afdoende oplossing worden ingezet.