Betrokken en zorgvuldig

Het welzijn van reptielen is sterk afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de mogelijkheid om soortspecifiek gedrag te uiten. Veel aandoeningen bij reptielen worden veroorzaakt door een combinatie van stress, suboptimale voeding, onjuiste huisvesting en parasieten.

Legnood kan bijvoorbeeld ontstaan omdat een reptiel geen mogelijkheid vindt de eieren te begraven, maar ook door onvoldoende calcium in de voeding, door verzwakking door parasieten, door stress, óf door gebrek aan uv-licht. Wanneer meer factoren tegelijk een rol spelen, kan het een hele puzzel zijn.

Reptielen houden is een kunst: het vergt veel inzet en kennis van het specifieke dier. Veel eigenaren zijn gelukkig erg goed op de hoogte. Soms gaan er toch dingen mis, wij denken dan graag met u mee.